Takstbegreper

Generelle måleregler.
Takstrapportene skal normalt angi bruttoareal (BTA) og boligareal (BOA), eventuelt bruksareal (BRA). Ved oppmåling legges Norsk Standard NS 3940 og retningslinjer til Norges Takseringsforbund til grunn. For at et areal skal være måleverdig må takhøyden være minst 1.90 m. i min. 0.60 m. i bredde. Ved skråtak måles det med 0,60 m. utenfor høyden på 1.90 m. Byggeforskriftenes krav er at kun en del av boenhet kan ha takhøyde på 1.90 m. Normalkravet er 2.40 m. Terasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokker o.l.

 


Bruttoarael (BTA) er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot event. naboleilighet eller felles del (f.eks. trapperom).
Boligareal (BOA) er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside av yttervegg) og vegg mot event. nabo eller fellesdel. Piper og kanaler som er over 0.5 kvm. trekkes ifra. Det spesifiseres, for ordens skyld, i taksten hvilke arealer som inngår i boarealet og hvilke som ikke inngår.
Bruksareal (BRA) er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside av yttervegg) og vegg mot event. nabo eller fellesdel. Piper og kanaler som er over 0.5 kvm. trekkes ifra.